ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน
กำหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาประกอบอาหาร (อ่าน 18) 11 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 447) 15 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีห้องเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 465) 15 พ.ค. 61
ประกาศจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดประตูสาร (อ่าน 503) 01 พ.ค. 61