ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (วันที่ 3 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรให้เด็กหญิงอวัศยา ฉัตรเงิน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร ได้รับการคัดเลือกในฐานะโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2563,15:33   อ่าน 244 ครั้ง