ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 485) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบนักเรียน 2563 (อ่าน 301) 07 มิ.ย. 63
แจ้งข่าวสาร (อ่าน 322) 18 พ.ค. 63
ข่าวสารโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร (อ่าน 336) 14 พ.ค. 63
เลื่อนการสอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 440) 27 มี.ค. 63
ประกาศข่าวสารนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 469) 24 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 (อ่าน 462) 14 ก.พ. 63
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 426) 26 ม.ค. 63
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 308) 11 ธ.ค. 62
"ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 400) 25 พ.ย. 62