ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร เรื่อง การเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 115) 11 มิ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 261) 03 พ.ค. 64
ขั้นตอนการแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง (อ่าน 213) 08 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เปฺิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 604) 24 ก.พ. 64
โรงเรียนแจ้งหยุดเรียนวันที่24ธันวาคม63-3มกราคม2564 (อ่าน 357) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 1029) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบนักเรียน 2563 (อ่าน 700) 07 มิ.ย. 63
แจ้งข่าวสาร (อ่าน 681) 18 พ.ค. 63
ข่าวสารโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร (อ่าน 668) 14 พ.ค. 63
เลื่อนการสอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 713) 27 มี.ค. 63
ประกาศข่าวสารนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 704) 24 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 (อ่าน 612) 14 ก.พ. 63
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 575) 26 ม.ค. 63
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 486) 11 ธ.ค. 62