ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริหาร งานด้านวิชาการ ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผอ.มยุรี ใบบัว รองฯ ปรีชา ภูชมศรี ร่วมประชุมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริหาร งานด้านวิชาการ ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมแนวทางป้องกันความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19 ระลอกใหม่) จัดเก็บTimelineจากนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ความปลอดภัยทางด้านการจราจร สำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ ส่งผลการเรียนเลื่อนชั้น แจ้งการฉีดวัคซีนล็อตแรก แจ้งงบประมาณครุภัณฑ์ที่ได้มา การเบิกวัสดุการเรียนการสอน เรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมขุนแผน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,11:37   อ่าน 29 ครั้ง