ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผอ.มยุรี ใบบัว รองฯ ปรีชา ภูชมศรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลนำเสนอกิจกรรมในกลุ่มสาระตนเองในการแก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,11:25   อ่าน 31 ครั้ง