ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมกับหัวหน้าครูเวรประจำวัน เพื่อปรึกษาหารือการจัดเวรประจำวันดูแลนักเรียนช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็น ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๘ มิุถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 9.30 ผอ.มยุรี ใบบัว รองฯ ปรีชา ภูชมศรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าครูเวรประจำวัน เพื่อปรึกษาหารือการจัดเวรประจำวันดูแลนักเรียนช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็น ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,16:32   อ่าน 29 ครั้ง