ภาพกิจกรรม
แจกหนังสือเรียน ใบงาน และTimeline ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร คณะครูประจำชั้นเรียนได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ใบงาน และTimeline ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผอ.มยุรี ใบบัว ได้มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับคณะครูประจำชั้นเรียนในการปฎิบัติหน้าที่ครั้งนี้
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,16:12   อ่าน 37 ครั้ง