ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการนิเทศติดตามการสอน และกิจกรรมPLC
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16.10 น. ผอ.มยุรี ใบบัว รองฯ ปรีชา ภูชมศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กล่มสาระ และหัวหน้าปฐมวัย ร่วมประชุมปรึกษาหารือการนิเทศติดตามการสอน และกิจกรรมPLC ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,17:20   อ่าน 28 ครั้ง