ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริหาร-งานด้านวิชาการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูฝ่ายบริหาร-ฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริหาร-งานด้านวิชาการ เกี่ยวกับการปรับแผนงบประมาณเพิ่มเติม การเรียนการสอนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องผู้อำนวยการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,14:11   อ่าน 26 ครั้ง