ภาพกิจกรรม
ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
นที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ทั้ง 4 นาย และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครูร่วมเดินรณรงค์ฯ ในเส้นทางบริเวณชุนชนวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,16:51   อ่าน 25 ครั้ง