ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมในการประเมินโรงอาหารและส้วม ปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะแม่ครัวและคณะนักการภารโรง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงอาหารและส้วม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
  
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,14:26   อ่าน 25 ครั้ง