ภาพกิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร คณะครูพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 โดย ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมขุนแผนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,14:29   อ่าน 76 ครั้ง