ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมกับคณะครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อร่วมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย ณ ห้องพักครูระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:41   อ่าน 6 ครั้ง