ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด "โตไปไม่โกง"
วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด "โตไปไม่โกง" และผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวเปฺิดโครงการ ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,17:25   อ่าน 14 ครั้ง