ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16.10 น. ผอ.มยุรีใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะทำงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกำหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ของแต่ละมาตรฐาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมขุนแผนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,16:30   อ่าน 16 ครั้ง