ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน มาตราการการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การสอบNT O-NET ปีการศึกษา 2563 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.10 น.ผอ.มยุรีใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กับคณะครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน มาตราการการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การสอบNT O-NET ปีการศึกษา 2563 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมขุนแผนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,16:17   อ่าน 11 ครั้ง