ภาพกิจกรรม
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดกการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัดอบรมโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,15:22   อ่าน 44 ครั้ง