ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี

วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เชิญชวนให้ ครู นักเรียน แต่งกายชุดไทย และมีการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ และระบายสีภาพโดยผอ.มยุรี ใบบัว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันฯ ตามชั้นเรียน

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,15:14   อ่าน 90 ครั้ง