ภาพกิจกรรม
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมขุนแผนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าในการบริการนักเรียนและประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องระดมความร่วมมือในการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านโรคระบาดนี้ไปให้ได้

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,17:17   อ่าน 59 ครั้ง