ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้แทนคณะครู และนักการภารโรง

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับผู้แทนคณะครู และนักการภารโรง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19)

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,17:07   อ่าน 82 ครั้ง