ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบริหารงานด้านการบริหาร และงานด้านวิชาการ โดย ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,16:57   อ่าน 9 ครั้ง