ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2562

ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2562 โดยร่วมฟังธรรมฟังเทศน์ พระอาจารย์พระศุภมิตร สุจิตฺโต การเสนารักษ์ และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครั้งแรก หลังจากที่ตรัสรู้ได้ ๒ เดือน เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกอบของ พระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือน ๘ ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์ ณ วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,17:44   อ่าน 158 ครั้ง