ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562

ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชาเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ตามหลักวิธีของลูกเสือ ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จังหวัดสระบุรี

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,17:20   อ่าน 221 ครั้ง