ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดี พร้อมกล่าวคำขอบคุณกับคณะครูและนักเรียน
ผอ.มยุรี ใบบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา แสดงความยินดี พร้อมกล่าวคำขอบคุณกับคณะครู และนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ห้างบิ๊กซีสาขาสุพรรณบุรี ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับรางวัลดังนี้

1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบด้วย
    - คัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    - รำวงมาตรฐานระดับชั้น...ประถมศึกษาปีที่ 1-6
    - สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
    
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย
     - แกะสลักผักและผลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     - โครงงานภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ"งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น" ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่ำง   วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,16:36   อ่าน 176 ครั้ง